Pješačenje i treking na otoku Rabu

Treking 1
Treking 2
Treking 3
Treking 4
Treking 5

1. Kalifront
Šume poluotoka Kalifranta predstavljaju klasičnu destinaciju za rekreativno pješačenje. Sama razvedenost terena i staza u pješačkoj terminologiji razvrstava se u manje zahtjevne. Visinske razlike su male, terenskih prepreka nema. Radi guste šume vjetar i sunce ne stvaraju dodatne poteškoće. Staze su povoljne za psihofizičku ralaksaciju ljudi slabije kondicijske spreme, starije životne dobi, roditelja s malom djecom, rekovalescenata, te ljudi s tegobama dišnih puteva. Staze za pješačenje odvajaju se na razini putovaod makadamskog puta i u obliku lisnih žila. Skreću prema moru. Isprekidanim i teže prohodnim stazama u zaleđu obale može se obići cijeli poluotok Kaliftant. – Cjelodnevna ili poludnevna

2. Frkanj – Suha Punta
Kategorija terena i staza slična je prethodno navedenoj. Kraća je, manje zahtjevna, poznata po lijepom pogledu na grad Rab. Pješačenje se može kombinirati sa obrokom u Suhoj, Punti. – Poludnevna

3. Rab – sv. Damjan – Grpe – Rab
Staza srednje težine, zahtjeva bolju trening opremu. Puna je odvojaka i lijepih staza. Zahtijeva strpljenje i dobro poznavanje terena. Počinje iza vatrogasnog doma, kreće se preko brda, cestu Rab – Lopar prelazi na prvom zavoju te se spušta do zaseoka Sušići, ide dallje do Ribarića, Matušana do sv. Damjana. Dalje mimo Šimičića, Miknića do zaseoka Grpe. Tu prelazi cestu Rab – Mišnjak, spušta se do mora i po samoj obali skreće natrag u mjesto Rab. - Poludnevna.

4. Rab – sv. Ilija - Gonar
Većinom se koristi protupožarni put po vrhu mundanijske kose. Srednje zahtjevna staza, ne traži posebne opreme. Jedan jači uspon, počinje iza robne kuće do gostione Panorama i sv. Ilije. Dalje lijevo do Fafanđela te ponovno lijevo blagi spust do Gonara.

5. Supetarska Draga – Kampor – Gonar – Dumići
Vrlo slikovita staza preko mundanijske kose. Manje zahtjevna. (Bez posebne opreme) Jedan jaći uspon počinje iza gostione Minimax (na Barčevu), uspon na Vršane, mimo Fafanđela te spust po desnom Rubu Dražine u Kampor, mimo Kašteline, pa lungo mare za Gonar preko brdašca do otočića Maman i dalje do zaseoka Dumići. – Poludnevna.

6. Rab - Kamenjak
Planinski put na najviši vrh otoka (408 mnv) Srednje zahtjevna. Ne traži posebnu opremu. Jači uspon uglavnom na otvorenom prostoru. Počinje na rapskoj rivi, uspinje se kroz grad, prelazi cestu Rab – Lopar kod zaseoka Barčići, tu se mimo Šćerba uspinje na vrh Kamenjaka. Dobro markirana. Poludnevna. Lijep pogled na Velebit i priobalje.

7. Oko Lopara
Srednje zahtjevna, koristi stare pastirske staze . Preporučuje se treking oprema radi raznolikog terena (kamenje, odroni, močvare, bodljikavo granje). Nekoliko kraćih uspona, lijep pogled na na otoke Grgur i Goli otok, Obilazi sve pješčane plaže od Ciganke, Sahare do Livačine, Rajske plaže te se uzdiže na kamene litice kod stolca i kašteline. Poludnevna.

8. Lopar – Fruga – Mundanije – Rab
Koristi se uglavnom stara cesta Lopar – Rab te djelomično Premužićeva staza (građena oko 1935. god.). Srednje zahtjevna, a u kombinaciji s obilaskom Fruge zahtjevnija. Dva duža uspona. Radi oštrog kamenja te same dužine potrebna treking oprema. Zanimljiva radi raznolike vegetacije i geološke strukture tla. Prolazi pored jezerca, točila, pješčanih dina, ruševina, opustjelih dolaca, vinograda i polja. Počinje u Loparu kod crkvice sv. Ivana. Prolazi kroz polje do kampa te se kod jezerca uspinje do zelenih vrata i Fruge. Tu se out razdvaja na desni i lijevi (premužićeva staza i stara cesta) krak, koji se ponovno spajaju u zaseoku Matkići. Dalje starom cestom do Mundanija, prelazi se casta Lopar – Rab, uspon do crkve sv. Ilije, te oštar spust u grad Rab. Poludnevna do cjelodnevna.

9. Lopar – Ciganka – San Marino
manje zahtjevna, ne traži posebne opreme. Koristi uglavnom protupožarni put po srednjim grebenima loparskog poluotoka. Počinje u trajektnoj luci Lopar i kreće na lungo mare do vile Mire – uspon i spust do uvale Crkvena, dalje do Javorana i Zidina. U blizini trafostanice se spaja s protupožarnim putom te prolazi pored Ciganke kroz Matahliće iznad Sahare do Andreškića te silazi u San Marino. Poludnevna

Arheološko nalazište

Već iz toponima ZIDINE može se zaključiti da je danas nenaseljeni dio poluotoka Lopara imao zanimljivu prošlost
Opširnije...

Treking

Velik je broj postojećih staza koje povezuju rapske atraktivne lokacije. Rab je savršeno mjesto za rekreativni odmor.
Opširnije...

Transverzalna botana

Otok Rab jedan je od najzelenijih otoka na Jadranu, te je većim dijelom prekriven borovim šumama i šumama hrasta crnike.
Opširnije...

Kako do nas?

Mogućnosti dolaska do kampa Zidine u Loparu i istraživačkog razvojnog centra na otoku Rabu.
Opširnije...